MAJLIS PELANCARAN PELAN STRATEGIK
MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH 2021-2025

Video Majlis Pelancaran Pelan Strategik Majlis Agama Islam Negeri Kedah 2021-2025

33 mins 30 Sec

Montaj Majlis Pelancaran Pelan Strategik Majlis Agama Islam Negeri Kedah 2021-2025

2 mins 35 Sec

Video Sejarah Perkembangan Islam Negeri Kedah

4 mins 21 Sec